Nybyggnadskarta

Ska du bygga nytt eller bygga till?

Då behöver du sannolikt en nybyggnadskarta. En sådan används som underlag när man gör en situationsplan till ansökan om bygglov. Kartan är ett hjälpmedel för både för den bygglovsökande och stadsbyggnadskontorets bygglovhandläggare vid bygglovprövningen. Bygglovhandläggaren avgör om nybyggnadskarta krävs.

Nybyggnadskartan redovisar den àjourförda primärkartans detaljinformation med gällande fastighetsgränser, detaljplanebestämmelser, nivåkurvor, anslutningspunkt för vatten och avloppsanslutning med mera. Utanför tätortsområdet, som i regel saknar noggranna kartor, krävs inmätning i fält för att upprätta kartan.

För mindre tillbyggnader, garage m m är det ofta tillräckligt med ett enklare kartutdrag från primärkartan. Kartan är utritas direkt ifrån kommunens kartdatabas och är inte kontrollerad i fält.

Leverans och beställning

Leveranstiden för nybyggnadskartan är upp till 3 veckor så tänk på att beställa kartan i god tid. För information om avgifter för nybyggnadskartor hänvisas till den gällande prislistan.

Kartan levereras digitalt som DWG/DXF–fil och/eller som PDF-fil. Papperskopia på kartan kan även skickas per post om så önskas.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan