Ekillaskolan Hus B

2016-03-11På Stockholmsvägen i centrala Märsta renoverar Sigtuna kommun Ekillaskolans huvudbyggnad (B-huset) för att passa dagens verksamhet bättre.

Lokalernas läge och funktioner omdisponeras och effektiviseras för att skolan ska kunna få plats för fler elever, upp till 600 mot dagens cirka 480 elever. I och med detta behöver ventilationen också uppgraderas. Det görs genom att utöka med ytterligare ett ventilationsaggregat i ett nybyggt fläktrum på taket, samt att de befintliga ventilationskanalerna byts ut för att tillgodose luftflöden och dagens krav på ljudmiljö.

För att tillgodose tillgänglighetskraven i byggnaden sätts även två nya hissar in. Olika underhållsarbeten såsom mattbyten, målning och byte av vissa dörrar görs också i entreprenaden.

Arkitekt i byggprojektet är Silvia Rodrigues och Hans Suominen, Arkitekter i Fokus AB.

Byggproduktion pågår och Byggnadsfirma J. Kjellander är generalentreprenör.

Byggarbetena görs i fyra etapper och påbörjades i oktober 2015. När en etapp är färdig flyttar verksamheten in i denna och utrymmer nästkommande etapp. Den fjärde och sista etappen påbörjades vecka 10 och beräknas vara klar hösten 2017.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation