S:t Pers skola

2016-03-14S:t Pers skola är en tvåparallellig F-6 skola byggd 1957 och har en yta på drygt 5 700 m². Skolan genomgår under perioden januari 2016 till sommaren 2019 en omfattande renovering och anpassning till dagens pedagogiska verksamhet.

S:t Pers skola består av flera byggnader och ombyggnationen kommer att ske i tre etapper. Verksamheten evakueras till paviljonger under tiden för ombyggnad av de olika etapperna.

Arkitekt i byggprojektet är Liselotte Olsson Westlund, TOL Arkitekter AB.

Etapp 1 som bestod av hus C samt delar av hus E avslutades under augusti 2016 och verksamheten har flyttat in i de renoverade lokalerna.

Etapp 2 är i full produktion där hus G är klart och tre stycken klasser går i den nyrenoverade byggnaden sedan höstterminens start. Tillbyggnaden av hus F samt den invändiga renoveringen är i full produktion. Byggnaden kommer att stå klar för skolan att flytta in till höstterminen 2018. Generalentreprenör för etapp 2 är EAAB, Ekman & Angerstig AB

Etapp 3 som består av hus A och B har färdigprojekterats och upphandling av entreprenör kommer att ske under våren 2018. Produktionen planeras att starta under hösten 2018 och avslutas under sommaren 2019. Skolans aula i hus A kommer att renoveras varsamt.


Illustration över S:t Pers skolområde

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation