Upprustning av simhallen i Sigtuna Fritidscenter

2017-04-06

 Sigtuna firtidscenter

Sigtuna Fritidscenter byggdes år 1937. Simbassängen som ingår i anläggningen har så stora brister i den bärande konstruktionen att simhallen av säkerhetsskäl stängs vecka 10 2017 och kommer att hållas stängd under tiden då upprustningen av simhallen pågår.

Av tidsskäl har upprustningen delats upp i två entreprenader. En rivningsentreprenad som omfattar rivning av den gamla bassängen med tillhörande installationer och en entreprenad för återuppbyggnaden av simhallen med nya installationer, barnpool samt nytt tillgängligt omklädningsrum.

Rivningsentreprenaden innebär ett omfattande rivningsarbete av simbassängen samt alla installationer och pågår under perioden 2017-03-06 till och med 2017-05-22. Därefter påbörjas uppbyggnaden av bassängen och övriga byggarbeten. Entreprenör för rivningsentreprenaden är EAAB. Entreprenör för återuppbyggnad är Interoc.

Under arbetets gång kommer det att förekomma störande ljud samt tunga transporter inom området vardagar mellan kl. 07:00-18:00. Övrig gympaverksamhet och fritids påverkas inte och kommer att pågå som vanligt.

Simhallen beräknas öppna igen i september 2018.

 Sigtuna Fritidscenter juni 2017

Rivningsarbete avslutat i simhallen juni 2017

 Sigtuna Fritidscenter juni 2017

 Pågående rivningsarbete i simhallen april 2017

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation