Upprustning av simhallen i Sigtuna Fritidscenter

2017-04-06

 Sigtuna firtidscenter

Sigtuna Fritidscenter byggdes år 1937. Simbassängen som ingick i anläggningen hade så stora brister i den bärande konstruktionen att simhallen av säkerhetsskäl stängdes i mars 2017 och kommer att hållas stängd fram till hösten 2018.

Av tidsskäl har upprustningen delats upp i två entreprenader. Rivningsentreprenaden som omfattade rivning av den gamla bassängen med tillhörande installationer utfördes under våren 2017. Entreprenaden för återuppbyggnaden av simhallen med nya installationer, barnpool samt nytt tillgängligt omklädningsrum startade i början av sommaren 2017.

Entreprenör för återuppbyggnaden är Interoc.

Arbeten pågår med nya ytskikt i omklädningsrummen. Väggar till tillgängligt omklädningsrum och serveringsdel har kommit upp. I själva simhallen har finrivning och finprojektering för alla installationer avslutats. Under hösten startar formuppbyggnad av ny simbassäng.

Simhallen beräknas öppna igen i september 2018.

Rivningsarbete Sigtuna fritidscenter september 2017

Sigtuna Fritidscenter september 2017

 Sigtuna Fritidscenter juni 2017

Rivningsarbete avslutat i simhallen juni 2017

 Sigtuna Fritidscenter juni 2017

 Pågående rivningsarbete i simhallen april 2017

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation