Detaljplan för verksamheter vid Rosersbergs Cirkulationsplats

Bakgrund:

Syftet är att ge utrymme för ytterligare exploatering invid trafikplats Rosersberg och en ny entré till Stockholm nord logistikcenter.

Vad är det som planeras?

Småindustrier, kontor och handel med annonsläge från E4:an och Arlandabanan.

 

Förslag till detaljplan är utsänt för granskning. Synpunkter ska senast den 12 november skriftligen ha inkommit till Sigtuna kommun, Stadsbyggnads- kontoret, 195 85 MÄRSTA eller till e-post: plan@sigtuna.se

Granskningshandlingar på länken till  höger på sidan.

 

Planinformation:

Formellt namn: Detaljplan för verksamheter vid  Rosersbergs Cirkulationsplats
Diarienummer: Btn 2010/0826-214:R
Förfarande: Standard
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)
Handläggare: Planarkitekt Frida Svensson

Kontakt: plan@sigtuna.se

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Visa på karta:

Visa på karta: