Planerad byggnation

Bostadsbyggandet står högt på agendan i kommunen. Under den kommande planeringsperioden 2017-2021 kommer det i snitt byggstartas 950 nya bostäder per år i Sigtuna kommun.

 

I oktober 2016 antogs det nu gällande Programmet för bostadsbyggande 2017-2021 i Sigtuna kommun. Inflyttningen till kommunen har varit hög de senaste åren och väntas öka även framöver. Det gör att det är extra viktigt att kommunen har hög beredskap för bostadsbyggande.

Kommunen har ett ansvar för bostadsförsörjningen. För att ha en god planberedskap i bostadsbyggandet genomförs varje år en analys och slutligen en redovisning av bostadsförsörjningsplaneringen i ett särskilt Kommunalt bostadsförsörjningsprogram, KBP. Här framgår tydligt vilka intentioner kommunen har i sin utbyggnadsstrategi de närmaste åren. Den mer långsiktiga strategin framgår av den kommunomfattande översiktsplanen.

Planerat bostadsbyggande i Sigtuna kommun för de närmaste åren framgår mer i detalj i det särskilda bostadsförsörjningsprogrammet KBP. 

Program för bostadsbyggande 2017-2021 finns i sin helhet att läsa under länken till höger.  

 

Har du frågor kring Kommunalt bostadsförsörjningsprogram kontakta stadsbyggnadskontoret, 08-591 260 00. 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Kommunalt bostadsförsörjningsprogram