Översiktsplan 2014 − hållbarhet i en växande kommun

Märsta station ska bli ett resecentrum, Sigtuna kommun ska få nya bostadsområden och det ska bli lättare att ta sig fram med cykel. Det är tre viktiga delar i Översiktsplan 2014, som antogs av kommunfullmäktige den 15 maj.

Sigtuna kommuns Översiktsplan 2014 har ett tydligt hållbarhetsperspektiv. Med det menas att kommunen ska tillgodose dagens behov utan äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Nya cykelvägar och att större områden mark och vatten ska skyddas från exploatering är exempel på det.

Två planerade bostadsområden är Norra Sigtuna stad och Västra Rosersberg. I samband med att de nya bostadsområdena skapas ska kollektivtrafiken byggas ut.

En långsiktig plan

Planen sträcker fram till år 2030. Visionen är att kommunen ska fortsätta att växa.

Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som ska lägga grunden för kommunens framtida utveckling. Planen visar hur Sigtuna kommun ska vara en bra plats för alla som bor och verkar här. Översiktsplanen presenterar hur Sigtuna kommun ska utvecklas både vad gäller den byggda miljön och mark- och vattenanvändning.

En förkortad version av planen kommer inom kort att delas ut till alla hushåll i kommunen.

Till handlingarna hör även ett granskningsutlåtande. Där finns alla yttranden om Översiktsplan 2014 som kom in under utställningstiden. Där beskrivs hur de har bidragit till den slutgilltiga planen. Utlåtandet finns att läsa på kommunkontoret i Märsta.

Information om Översiktsplan 2014 lämnas av stadsbyggnadskontoret tel. 08-591 260 00.

 


 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post