Vatten och avlopp

Sigtuna Vatten & Renhållning AB  ansvarar för vattenförsörjningen och avloppsomhändertagandet i kommunens tätorter. Enskilt avlopp och enskilt dricksvatten hanteras i första hand av fastighetsägaren. Kommunen är tillsynsmyndighet för de enskilda avloppen.

'

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan