Strategi för vatten & avlopp på landsbygden

Strategi för vatten & avloppStrategi för vatten & avlopp på landsbygden är upprättad av kommunen och godkänd av kommunstyrelsen Bakrunden till denna strategi är bl.a. att få en bild av dagsläget av va-situationen på landsbygden. Samt ge rekomendationer på framtida generella va-lösningar. 

Strategin ska tydliggöra för den enskilde fastighetsägaren vad som kan förväntas inom närområdet ur va-försörjningssynpunkt på såväl kort som lite längre sikt. Den är även tänkt att vara ett hjälpmedel för kommunen vid bl.a. bygglovsprövningar. 

Strategin ska, utifrån varje områdes problembild och möjligheter, föreslå önskvärd framtida va-lösningar enligt följande tre grupperingar:

  • Enskilda va-lösningar
  • Gemensamhetsanläggning (GA)
  • Anslutning till kommunalt va

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Strategi för vatten & avlopp på landsbygden