Avloppstillsyn 2017

Sedan 2001 pågår ett flerårigt tillsynsprojekt av enskilda avlopp i Sigtuna kommun. Miljö- och hälsoskyddskontoret håller nu på att planera inför 2017 års tillsyn.

Fortlöpande inventering

Otillräckligt renat avloppsvatten leder till övergödning av sjöar och vattendrag. Förorening av dricksvattenbrunnar och diken ökar även risken för sprittspridning. Därför beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden år 2001 att samtliga enskilda avlopp i kommunen skall inventeras genom ett flerårigt tillsynsprojekt. I kommunen finns ca 2000 fastigheter med enskilda avloppsanläggningar. Idag återstår tillsyn av ca 420 fastigheter.

Tillsyn 2017

Miljö- och hälsoskyddskontoret håller nu på att planera inför 2017 års inventering. Vi uppdaterar här med mer information under våren.

Inventeringsarbetet påbörjas genom att miljö- och hälsoskyddskontoret kontaktar berörda fastighetsägare via post. De får därefter fylla i en enkät angående sina vatten- och avloppsförhållanden. Länk till enkäten finns i högerkolumnen. Därefter besöker miljö- och hälsoskyddskontoret fastigheten och inspekterar avloppsanläggningen. Utifrån status på anläggningen fattas därefter ett beslut som t ex kan resultera i att anläggningen behöver åtgärdas. Mer information om avloppstillsynen finns till höger.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation