Barnkultur


Foto: 6-åringarna besöker under hösten Viby by och får guidade visningar

Kultur och Fritids kultursatsning fokuserar på barn och ungdomar. Föreställningarna som visas för skolbarn görs under premissen att hela årskursen i Sigtuna kommun skall erbjudas föreställningarna. Tanken med det är att även de som normalt inte nås av kulturutbudet och aldrig får se exempelvis levande teater får denna möjlighet under skoltid.

Kulturella aktiviteter och upplevelser är viktiga inslag i barns utveckling.
Kulturaktiviteter kan på många sätt stärka barns och ungas självförtroende och även locka till aktivitet bland barn och unga. Alla barn ska ha rätt till ett varierat och kvalitativt kulturliv.

5- och 6-åringar

Barnkulturprogrammen arrangeras i samråd mellan kultursekreterare och barnkulturgruppen (som består av representanter från kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen). Barnen får bl a se teaterföreställningar och gå på konserter på Kulturumteatern. För 6-åringarna arrangeras också två guidade visningar till historiska miljöer, t ex. Rosersbergs slott, Steninge slott och Viby by. I år har 6-åringarna besökt Skånelaholms slott. Alla kommunens 5-åringar får besöka Konsthall Märsta och under ledning av en kulturpedagog se en aktuell konstutställning för att därefter själva skapa i konsthallens ateljé.

  

Guidade visningar vid Viby by och vid ett slott

Under hösten får alla 6-åringar i Sigtuna kommun guidade visningar av Viby by. I år blir detta vecka 38. De guidade visningarna består av en visning i ett torp, där barnen får se hur livet såg ut för en torparfamilj på 1800-talet. Vad åt man? Hur lagade man maten? Hur sov man?

De guidade turerna är en del av Kultur och Fritids barnkulturprogram, ”Från slott till koja” där 6-åringarna på våren får guidade visningar vid ett slott i kommunen, t ex Skånelaholms slott, Rosersbergs slott eller Steninge slott och under hösten får de guidade visningar vid Viby by. Barnen får en inblick i hur det var att leva som rik och hur det var att leva som fattig.

Barnteater

Våren 2016 får alla 6-åringar i kommunen under vecka 6 se föreställningen: i Herthas ateljé med Pantomimteatern i Kulturumteatern. "Föreställningen är en pantomim som är inspirerad av Hertha Hillfon och hennes storslagna konstnärskap. Allt filtrerat genom minnet av en långvarig vänskap mellan Hertha Hillfon och Pantomimteaterns konstnärliga ledare Bo W Lindström, eller Bosse Mimare, som Hertha kallade honom."
Några grupper för möjlighet att arbeta i Konsthall Märstas ateljé efteråt med inspiration från föreställningen.  


Bo W Lindström och Alice Hillbom Rudfeldt "I Herthas ateljé" med Pantomimteatern


5-åringarna i kommunen ser under vecka 15 Hallå Miró med Hedmans teater i Kulturskolans konsertsal. "Ett poetiskt och musikaliskt drömspel för små-åringar, fritt efter målningar av Joan Miró (1893 – 1983)".

Mårten Hedman i "Hallå Miró" med Hedmans teater


Mellanstadiet
Under 2004 inleddes en satsning mot de något äldre barnen med ett utökat kulturutbud. Detta manifesterades främst med en ”tjejdag” för flickorna i skolår 6. Under våren 2016 får åk 6 se föreställningen Duckface/Stoneface.

"Det handlar om att söka efter sin identitet, om pubertetens konsekvenser, känslan av att stå utanför och rädslan över att bli avslöjad! Varför är det så viktigt att passa in när alla egentligen är olika?"

 

Högstadiet

Sedan 2006 har kultursatsningen även riktats mot högstadieungdomar. Under hösten 2014 får alla elever i årskurs 9 se dansföreställningen "Tango på en soptipp" med Avartdans. Tänk dig en rykande soptipp…. full med datorskärmar, konservburkar, kylskåp och några gamla kasserade dansare. De funderar på alla prylar som de köpt och slängt och vad som hände med lyckan? Samtidigt minns de alla danser de dansat. Var det den ballaste, hetaste, snabbaste som var bäst? Eller kanske den kärleksfulla och vackra? Den sorgsna och lågmälda? De minns och dansar, som om de skulle vilja återanvändas…

Programverksamhet familjeföreställningar
Kultur- och fritidsförvaltningen arrangerar även två större barn- och familjeföreställningar per år på Kulturum. Förköpsbiljetter säljs via vår hemsida eller på Märsta bibliotek och Sigtuna Turistbyrå. Förvaltningen arrangerar dessutom två till tre mindre barnföreställningar om året på Märsta bibliotek. Entrén för dessa brukar vara 30 kr per person.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Relaterade dokument