Skapande skola

Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Den nationella kultursatsningen omfattar 6-års verksamhet upp till årskurs 9. 

Tema Resa & Kommunikation

Sigtuna kommun har beviljats pengar för Skapande skola projektet "Resa & Kommunikation". Det innefattar alla kommunala skolor och årskurserna: 1, 3, 4, 5, 6 och 7.

Hösten 2014:

Teaterprojekt: Resa & Kommunikation

6 skolklasser  får under hösten 2014 möjlighet att arbeta med teater under temat Resa & Kommunikation tillsammans med två pedagoger från den professionella teatergruppen Teater de Vill. De får skriva en föreställning och framföra den i en stafettuppvisning i Kulturumteatern under januari 2015 för andra elever och anhöriga. Eleverna får vara delaktiga i alla delar i processen. De som inte vill stå på scenen får andra uppgifter inom produktionen. Under 6 tillfällen under hösten arbetar eleverna med föreställningen.

Guidade visningar av arkeologiska föremål

Få en guidade visning av historiska föremål av en arkeolog i Sigtuna museums nya toppmoderna föremålsarkiv i Til. Visningarna hålls ca två gånger i veckan under september och oktober 2014. 20 klasser får möjlighet att delta i dessa visningar som.Visningarna anpassas för respektive åldersgrupp. Hur reste man förr? Kan man skriva om historien? Vad skulle man berätta om vår tid för människor som lever om 100 år? Visningarna sätter igång många frågor.

Under våren 2014 kommer aktiviteter inom Sigtuna museum fortsätta, samt aktiviteter på Konsthall Märsta.  

Anmälan och frågor om Skapande skola:

Kultursekreterare Karin Andén, karin.anden@sigtuna.se, 073-661 05 55

Läs mer om kriterier för att söka Skapande skola bidrag på Kulturrådets hemsida:

http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/Skapande-skola/

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan