Brobygget

 

Kommunens fritidsledare tillsammans med spelare och ledare i Skånela IF, Märsta IK och Sigtuna Basket utbildar sig inför insatserna som ”Brobyggare” ute på skolorna.

Vi söker nya ledare - nya kurstillfällen planeras till våren 2017.

Brobygget är ett projekt riktat till kommunens 7 till 13-åringar i årskurs 1-6. Föreningslivet, fritidsgårdarna och skolan samverkar och utvecklar tillsammans projektet, som startade redan under våren 2014 på Valstaskolan och utökas i höst till fler skolor.

Kultur- och fritidsförvaltningen står för projektledning, samordning av föreningarnas insatser i skolan, utvärdering samt utbildning av de ledare som representerar Brobygget för föreningarnas räkning. Till hösten 2016 är det dags för fler utbildningstillfällen, anmäl gärna ert intresse redan nu.

I inledningsfasen har Sigtuna Basket, Märsta IK och Skånela IF varit mycket delaktiga, men målet är att utöka med fler både idrotts- och kulturföreningar.

Brobyggets mål är att inspirera barnen med hjälp av goda förebilder från föreningarna och vara en resurs i skolan. Genom att skapa mötesplatser mellan olika kulturer, sociala grupper och kommundelar är syftet också att motverka segregationen i kommunen. Värdeorden kamratskap, framtidstro och respekt genomsyrar all verksamhet, både praktiska övningar och teoretiska moment.

 

Meningsfulla aktiviteter på fritiden kommer också att erbjudas inom Brobyggets regi, där föreningarna kommer att samverka med fritidsgårdarna. Under sportloven har ”Brobygget-cup” genomförts i Vikingahallen med många glada deltagare. Under året hoppas vi även att delta i verksamhet som fritidsgårdarna arrangerar på fredag- och lördagskvällar.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation