Rävsta Sommarverksamhet

 

Sommarverksamheten i Rävsta är ett dagkollo för barn 7 till 12 år som inte är inskrivna på fritidshem. Verksamheten har funnits i drygt 30 år.

Rävsta ligger naturskönt vid vatten och skog. Vi fyller verksamheten med varierande aktiviteter så som; bad, fiske, skapande verksamhet, lekar, bollspel, kanotskola där barnen får lära sig paddla, vi är ute i skogen
och gör annat som hör sommaren till!

Verksamheten på Rävsta

Verksamheten på Rävsta är en utomhusverksamhet
vilket innebär att det är viktigt att barnen varje dag är klädda efter väder och har med sig en egen vattenflaska. Under dagen får barnen frukost, lunch och mellanmål.

Barnen samlas kl. 07.30 vid sin samlingsplats där de erbjuds att äta frukost innan avfärd med gemensam buss. Barnen möts av ansvarig personal vid samlingsplatserna till frukost.

Bussen är åter ca 16.00 och dagen avslutas när barnen är åter vi samlingsplatsen.Det erbjuds ingen aktivitet efter det att barnen är åter med bussen. Dagen slutar vid bussen/samlingsplatsen ca 16.00.

Samlingsplatserna kommer att meddelas vid antagning av plats.

Anmälan

Ansökan för barn som inte är inskrivna i fritidsverksamhet

Vid frågor, kontakta:
Fritidsledare: Malin Rajapakse på: 070-085 13 87
eller via e-post: malin.rajapakse@sigtuna.se

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan