Konstrådet

På uppdrag av kultur- och fritidsnämnden bildades Sigtuna kommuns konstråd 1 maj 2007. Konstrådets uppgift är att bl a vid större utsmyckningar agera jury samt lyfta frågan om konsten i kommunen.

Den 1 februari 2014 skedde en omorganisation inom Kultur- och fritidsförvaltningen och Konstrådet ligger nu liksom konstnärliga utsmyckningar under Sigtuna Museum & Art.

Konstrådet i Sigtuna kommun består av:

– Marie Axelsson(S), kultur- och fritidsnämnden
– Lars Björling (SfS), kultur- och fritidsnämnden
– Ingela Hermansson, curator och verksamhetsledare Konsthall Märsta, Sigtuna Museum & Art
– Ted Hesselbom, konsthall- och museichef Sigtuna Museum & Art
– Sara Hjelmstedt, konstnär
– Cecilia Levy, konstnär
– Selda Taner, Gatu- och parkchef, Stadsbyggnadskontoret

Ted Hesselbom är ordförande i konstrådet och Ingela Hermansson är sammankallande.  Lars Björling är utsedd av kultur- och fritidsnämnden och sitter mandatperioden ut. Cecilia Levy och Sara Hjelmstedt är utsedda av Ted Hesselbom per delegation och sitter i konstrådet i två år. Tjänstemän sitter med i form av sina befattningar.

Beroende på hur många större utsmyckningar som görs beräknas mötesfrekvensen att hålla sig tre till fem gånger per år.

Enligt kultur- och fritidsnämndens beslut om konstråd ska sakkunnig och föreningsrepresentant sitta i rådet i två år. Ledamöter från nämnden sitter en mandatperiod (fyra år eller vid ersättare till mandatperiodens slut).

Tidigare sakkunnig och föreningsrepresentanter har Lill Sjöström och Larz Eldbåge varit (perioden 2007-05-01 t o m 2009-06-30) samt Hans Kündig och Inger Kraft (perioden 2009-07-01 t o m 2011-09-30 - p g a konsttävling förlängdes deras förordnande med tre månader), Karen Salmose och Anna-Karin Wetzig (perioden 2011-09-30 t o m 2014-05-14). Carina Hult (S) satt med som nämndledamot under första halvåret. Hugo Carlsson (S) har suttit med under tre år. Bosse Andersson (C) ersatte honom för det sista halvåret av förordnandet. Peter Höglund (M) satt med under hela förra mandatperioden. Anna Johansson (S) satt i rådet under tre år. Michael Eriksson har suttit med i rådet under sin tid som gatu- och parkchef i kommunen och Ingela Hermansson under sin tid som vikarierande kultursekreterare (hösterminen 2010 och dec 2012-augusti 2013). Rolf Jangbratt (M) satt med i konstrådet under tre år. Karin Andén var ordinarie som kultursekreterare 2008- jan 2014. Lars Palmér var ordinarie som kultur- och ungdomschef 2007- jan 2014.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan