Badvattenkvalitet

Övervakning av strandbaden

Att bada i vatten med höga halter av bakterier eller alger kan innebära vissa hälsorisker. Därför sedan många år har badvattenkvaliteten regelbundet kontrollerats vid Sveriges badplatser. Det finns ett EG-direktiv som anger hur övervakningen ska genomföras och Naturvårdsverket har i enlighet med detta utfärdat föreskrifter för provtagningen.

Kommunerna sköter provtagningen och rapporterar sina resultat under badsäsongen till Folkhälsomyndigheten. Du kan se alla resultat på deras hemsida – ”Badplatsen” (se länken i rutan med relaterad informtion till höger). SMI genomför regelbunden kvalitetskontroll av resultaten. Saknas resultat eller om uppgifter verkar felaktiga är det kommunens vattenprovskontrollant som skall kontaktas. Kontaktuppgifter visas i samma bild som kommunens badplatser och resultat. Välj via Sverigekartan.

I vår kommun är det Kultur och Fritid som ansvarar för provtagningen, rapporteringen och skötsel av de kommunala badplatserna.

I Sigtuna kommun finns fem kommunala strandbad:

  • Åholmen, Fysingen
  • Rosersbergsbadet
  • Steningebadet
  • Sjudargårdsbadet
  • Munkholmsbadet

Det går även fint att bada på många andra ställen i Sigtuna kommun, men det är bara på de fyra största badplatserna som badvattenprover tas regelbundet under badsäsongen.

Vattenkvalitet i Sigtuna kommun

Sigtuna kommun har badplatser med god vattenkvalitet. De senaste somrarna har alla badplatserna klarat våra svenska kvalitetskrav. Men tänk på att rikligt med regn samt förekomst av mycket fåglar kan ge en sämre vattenkvalitet.

Cerkarier

Cerkarien är en parasitlarv som kan angripa människor. Du kan få hudirritationer om du har kommit i kontakt med dem. Cerkarier tränger inte genom huden, men kan orsaka klåda som kan sitta i upp till en vecka.

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Hitta direkt