Algblomning

Under sommaren då det är varmt väder kan det ibland inträffa algblomning i vattnet. Algblomning kallas det när växtplankton förökar sig kraftigt under en vis tidsperiod. Det är ett naturligt fenomen, men under vissa omständigheter kan det utvecklas giftiga ämnen som kan vara farliga för människor och djur. Barn och hundar är extra känsliga. Algblomning upptäcker du genom att vattnet är grumligt eller färgat av ansamlingar av alger, ofta grönfärgat. Då bör man undvika att bada men om du ändå badar, duscha efter badet.

Aktuella algblomningsobservationer

Länsstyrelsens infomationscentral för Egentliga Östersjön har i uppgift att sammanställa och informera om större händelser i havsmiljön. På deras hemsida kan du läsa mer om algblomning och få aktuell infomation om algblomningsobservationer gjorda i Stockholms skärgård, Ålands hav och Skärgårdshavet. 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan