Tornfalkarna får nya hem

Kommunens viltvårdslag har i samarbete med stadsbyggnadskontoret satt upp 60 tornfalkholkar i kommunen. Anledningen är helt enkelt att tornfalken lider av bostadsbrist.

Jagar smågnagare

Tornfalken är specialist på smågnagare och fyller en mycket viktig roll i naturens kretslopp. Från att ha varit ovanlig har tornfalken börjat återta sina gamla häckplatser men har också anpassat sig och funnit nya jaktmarker utefter våra större vägar och industriområden.

Nya holkar ger fler falkar

Bristen på hålträd gör att den har svårt att hitta boplatser. Därför har fågelholkarna satts upp i odlingslandskapet, på hyggen och på industrimark. Med hjälp av holkar räknar viltvårdslaget med att stammen i kommunen skall öka.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation