Livsmedel

Vårt mål är att ni som bor och verkar i kommunen får säkra livsmedel, att ni inte blir lurade om vad maten innehåller och att informationen om maten är enkel att förstå.

Livsmedelskontrollen

Miljö- och hälsoskyddskontoret ansvarar för livsmedelskontrollen i Sigtuna kommun. Denna täcker alla typer av livsmedelshantering, som t.ex. restauranger, skolkök, caféer, livsmedelsindustrier och kök på vårdboenden.
Vi kontrollerar inte livsmedelshanteringen i privata hem. Däremot kontrollerar vi t.ex. butiker, importörer och grossister för att veta att den mat och dryck som köps hem hanteras säkert i hela livsmedelskedjan.

Matförgiftning

Om du plötsligt får häftiga magproblem kan du ha blivit matförgiftad. Kontakta Miljö- och hälsoskyddskontoret om du tror att du har blivit sjuk av något som du har ätit eller druckit. Du kan också kontakta oss om upptäcker andra brister i livsmedelshanteringen.  Mer information hittar du här.

Bedriva livsmedelsverksamhet

Om du skall starta livsmedelsverksamhet inom Sigtuna kommun behöver du anmäla denna till Miljö- och hälsoskyddskontoret innan du startar. Som verksamhetsutövare är du ansvarig för livsmedelssäkerheten hos ditt företag.

Dricksvatten

Vatten är vårt vanligaste och allra viktigaste livsmedel. Fastigheter som är anslutna till det kommunala vattennätet får sitt vatten från Görvälns vattenverk. Sigtuna Vatten och Renhållning AB är ansvarig för det kommunala vattnet.

Fastigheter som inte har kommunalt vatten behöver en egen brunn för sin dricksvattenförsörjning. Här är det brunnsägaren som ansvarar för vattenkvalitet.

Offentlig kontroll innebär att en myndighet kontrollerar att den som bedriver en verksamhet uppfyller kraven i dricksvattenföreskrifterna SLVFS 2001:30. Det är kommunen som är myndigheten som kontrollerar dricksvattenanläggningar. Det gäller både de stora kommunala vattenverken och de, ofta ganska små, offentliga eller kommersiella dricksvattenanläggningar som försörjer exempelvis konferensanläggningar, bygdegårdar, vårdboenden, förskolor, livsmedelsföretag med dricksvatten. Om du har ett vattenverk/ en enskild brunn som producerar vatten till en skola, restaurang, ett vårdhem eller en campingplats, måste du anmäla om registrering av livsmedelsanläggning vid Miljö- och hälsoskyddskontoret i Sigtuna. Samfälligheter och föreningar som producerar 10 m3 dricksvatten eller mer per dygn, eller som försörjer fler än 50 personer omfattas också av anmälningsplikt. Mer information hittar du till höger.  

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Relaterade länkar