Matförgiftning och klagomål

Om du plötsligt får magproblem kan du ha blivit matförgiftad. Kontakta då miljö- och hälsoskyddskontoret om du tror att du har blivit sjuk av något som du har ätit eller druckit i kommunen. Du kan också kontakta oss om du upptäcker andra brister i livsmedelshanteringen.

Matförgiftning

Matförgiftning är en möjligt orsak om du får symtom som illamående, kräkningar, magsmärtor och diarré. Symptomen kan uppträda allt ifrån en halvtimme efter det att man åt till över en månad senare, beroende på vad som orsakat matförgiftningen.

Misstänker du att du har blivit matförgiftad bör du snarast kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret. En snabb anmälan underlättar för miljö- och hälsoskyddskontorets personal att identifiera orsaken och därigenom hindra att andra blir sjuka.

I kolumnen till höger finns ett formulär för anmälan om matförgiftning. Du kan även ringa in din anmälan på tel: 08-591 266 60.

Klagomål

Som konsument upptäcker man ibland brister i livsmedelshanteringen på restauranger eller i butiker. Det kan vara brister i hygien eller märkning av livsmedelsprodukter, eller bristande redlighet som t.ex. ompaketering av utgångna varor. Kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret om du upptäcker brister, så tar vi upp det i livsmedelskontrollen.

Sigtuna kommun, växel:

08-591 260 00

Livsmedelsenheten,
Miljö- och hälsoskyddskontoret

08-591 266 60
e-mail: miljokontoret@sigtuna.se

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation