Skogsgallring i Södertil

2017-11-17

Den 20 november inleds arbetet med gallring av skog i området bakom multisportarenan i Södertil. Arbetet förväntas preliminärt att ta två veckor. 

Anledningen till gallringen är att mycket ung gran och tall har etablerat sig i området som tidigare varit en åker. Vi kommer att plocka ut all gran och delar av tallen för att skapa en löv- och tallskog som ger en bättre brynmiljö till den äldre skogen söder om Til. Gallringen görs även för att öka tryggheten för de som vistas i området.

Arbetet kan innebära störningar för boende i närområdet och förväntas pågå i cirka två veckor. För mer info, se de relaterade dokumenten.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan