Lekplatser

Barn behöver leka och röra på sig för att utvecklas och hålla sig friska. I leken lär sig barn hur saker och ting fungerar, där finns inga begränsningar, det är bara barnens fantasi som sätter stopp. På så sätt bidrar leken både till barnens fysiska välbefinnande och till social utveckling.

Populära lekredskap. Foto: Michael Eriksson, Stefan Eriksson

 

 

 

 

 

 

 

I Sigtuna kommun finns det 23 allmänna kommunala lekplatser och på dessa strävar vi efter att uppnå en bra balans mellan lekvärde och leksäkerhet. Klicka på kartlänken längst ned på denna sida för att se var lekplatserna ligger.

Säkra lekplatser

Sigtuna kommun ställer stora krav på funktion och säkerhet både vad gäller utrustningen och miljön. Därför ses lekplatserna över kontinuerligt och säkerhetsbesiktigas en gång per år. För att kunna erbjuda bra och säkra lekplatser har kommunen satsat på att utbilda egen personal. 

Om du har frågor kring leksäkerhet eller vill felanmäla något kontakta Richard Källberg dagtid. Övrig tid kan du vid akuta fel kontakta SOS-alarm: 08-454 25 66 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation