Du kan hjälpa till att minska utsläppen!

Allt vi har runt omkring oss bryts sakta ned. Hela tiden lossnar små partiklar från t ex bilar, vägar och hus. Många av dessa små partiklar fångas upp av regn- och smältvatten och förs sedan med vattnet till närmaste sjö.

Vissa av dessa partiklar, t ex näringsämnen och tungmetaller, kan göra stor skada i sjöarnas ekosystem. Det är därför viktigt att du väljer rätt material i de produkter du använder, t ex i byggnaders fasader och tak.

Föroreningar från din bil

En stor del av föroreningarna kommer från  bilarna, t ex från avgaser, däckslitage och oljespill. Ju mindre du använder bilen, desto mindre påverkar den miljön. Gå, cykla eller åk kollektivtrafik när det är möjligt. Om du köper en ny bil är det bra om du väljer en som påverkar miljön så lite som möjligt.

Tvätta bilen på bilvårdsanläggning

När man tvättar bilen på asfalterad mark, och det förorenade tvättvattnet rinner ned i en dagvattenbrunn, förs det oftast helt orenat direkt ut i närmaste vattendrag. Att tvätta bilen på gräs eller grus är något bättre eftersom tvättvattnet då kan sjunka ned i marken och renas där. Men det bästa är att tvätta bilen på bilvårdsanläggning där tvättvattnet samlas upp och renas i en oljeavskiljare.  Tänk på att använda miljömärkta biltvättmedel.

Föroreningar från din trädgård

Om du gödslar gräsmattor, rabatter och andra odlingar är det viktigt att ta reda på när och hur mycket du ska gödsla för att all näring ska tas upp av växterna. Annars förs näringen med markvattnet till vattendrag och sjöar, där den bidrar till övergödning och algblomning. Använd helst inte konstgödsel - naturgödsel är bättre eftersom de inte tillför näringsämnen till det naturliga kretsloppet.

Undvik kemisk bekämpning

Undvik kemiska bekämpningsmedel i trädgården. Det finns miljövänligare alternativ. Du kan t ex variera växtslag från år till år, så missgynnas växtsjukdomar och skadegörare. Odla motståndskraftiga sorter. Bekämpa skadeinsekter med t ex hård vattenstråle, varmt vatten, såpvatten, vitlöksvatten eller plocka bort dem med fingrarna.

Släpp ner regnet i marken

Sträva efter att allt regnvatten som faller på din tomt och ditt hustak ska sjunka ned i marken på tomten. Du kan t ex anlägga en damm eller våtmark och samla takvatten i regnvattentunnor för bevattning. Undvik att asfaltera uppfarter och annan tomtmark. Gräs, jord och grus har möjlighet att fånga upp näringsämnen och föroreningar innan vattnet rinner vidare mot sjöarna.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan