Donationsfonder

Sigtuna kommun förvaltar tretton stiftelser/ donationsfonder och ska fördela avkastningen till särskilt angivna ändamål enligt donatorns önskemål.

Ändamål och avkastning

Sammanställning över fonder, ändamål och avkastning hittar du här. 

Merparten av donationsfonderna avser att stödja personer eller familjer med låg försörjningsförmåga, men det finns också fonder som är till för att uppmuntra eller främja barn- och ungdomar.  

Sökande ska vara bosatt i Sigtuna kommun

Som regel gäller att sökande ska vara bosatt i Sigtuna kommun. Ansökan för stipendier kan för vissa fonder även göras av företrädare för skolor, barn- och ungdomsverksamheter. 

Utdelning 2016

Ansökningsperioden är den 11 april till och med den 1 maj 2016
Ansökningsblankett hittar du till höger. Utbetalning sker under juni månad 2016.

En sammanställning av alla fonder finns här.

 

Vem beslutar om utdelning ?

Beslut om utdelning fattas av utsedda befattningshavare inom utbildnings-arbetsmarknadsförvaltningen resp. barn- och ungdomsförvaltningen.

Kontaktpersoner

Alexander Idberg handlägger utdelningen från utbildning- och arbetsmarknadsnämndens fonder.

Lisa Lindkvist handlägger utdelningen från barn- och ungdomsnämndens fonder.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Ansökningshandlingar