Goda vanor för ett friskare liv

Nu har vi startat upp ett spännande folkhälso-, demokrati- och integrationsprojekt

- Goda vanor för ett friskare liv

 

Syftet med projektet är att främja hälsa och förebygga cancer. Vi vill minska ojämlikheter i hälsa mellan människor födda i och utanför Sverge genom att nå grupper av invånare på deras eget modersmål och för att underlätta tillgången på förebyggande insatser

Vi söker nu dig som skulle vilja bidra i arbetet och skulle vilja bli en hälsoinformatör. Som hälsoinformatör kommer du att informera andra kommuninvånare om hur viktigt det är med en god hälsa och vad de själva kan göra för att bibehålla en god hälsa. Ditt uppdrag handlar även om att sprida kunskap om cancer och vad man kan göra fsjälv ör att minska risken för cancer.

I det första steget vill vi rekrytera hälsoinformatörer som kan hjälpa till några timmar i veckan under hösten 2017 - våren 2018. Hälsoinformatörerna får ersättning och utbildning för att kunna informera andra invånare. Du ska vara 15 år eller äldre, bo i Sigtuna kommun, gärna vara flerspråkig och aktiv i en förening, i ett skolråd eller något liknande.

Vill du veta mer? Läs mer i dokumentet till höger.

I mitten av oktober påbörjar vi nästa del. Då kan du som företräder en verksamhet, en förening, en kyrka/trossamfund eller liknande bjuda in hälsoinformatörer om ni har möten med föreningsmedlemmar, besökare etc.

Du kan redan nu kontakta vår samordnare Desirée Branovici, desiree.branovici@sll.se telefon: 070-003 87 23.

 

 

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation