Hälsofrämjande grupp- och servicebostad

Under våren 2015 påbörjas ett hälsofrämjande arbete i kommunens grupp- och servicebostäder för personer med psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning. Arbetet kommer att genomföras under 16 månader och består av olika insatser som vänder sig till brukarna och till personalen på gruppbostäderna.

  • På varje gruppbostad finns ett särskilt hälsoombud som fungerar som inspiratör och ambassadör.
  • Brukarna erbjuds att ta ett hälsokörkort i studiecirkelform.
  • Personalen deltar i en separat studiecirkel.

 

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation