Fakta

Kommunens logotyp består av kommunvapnet och namnet Sigtuna kommun i en helhet. Logotypen ska användas av alla kommunens verksamheter och enheter.

Endast två verksamheter, som sedan tidigare har registrerade och väletablerade logotyper behåller sina logotyper. Det är Sigtuna Museum och Arlandagymnasiet. Deras logotyper ska endast användas i kombination med kommunens logotyp.

Grundfärgen är gulockra, en kulturhistoriskt viktig kulör för Sigtuna kommun. Den användes tidigt för att imitera såväl sandsten som ek och är vanligt förekommande i Sigtuna stads äldre bebyggelse men även i kommunens moderna bostäder.

Tre komplementfärger: druvblå, stugröd och mälarblå har tagits fram som igenkänning när kommunen kommunicerar kring näringslivsfrågor, upplevelser respektive marknadsföring av Sigtuna kommun som bostadsort. 

Som typsnitt har vi valt Frutiger, Myriad och/eller Arial för rubriker, bildtexter, faktarutor och eller webben samt Garamond för löptext/brödtext.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan