Förvaltningar

Förvaltningarna ansvarar för att bereda beslutsunderlag samt att förverkliga och genomföra beslut fattade av politikerna. Förvaltningarna består av anställda tjänstemän, de är alltså inte förtroendevalda politiker. De anställda arbetar med de dagliga frågorna inom t.ex. skola och omsorg, gator och parker, miljö- och hälsoskydd, kultur- och fritidsanläggningar med flera.

Kommundirektören är högsta tjänsteman och har ansvar för att planera, leda och samordna den kommunala verksamheten.

Organisationsschema Sigtuna kommun

Klicka på bilden så blir den större.

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation