Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret stödjer kommunstyrelsen i arbetet att utveckla, leda och samordna kommunala verksamheter och bolag. Kommunledningskontoret består av ett flertal olika funktioner såsom ekonomi, juridik, sekretariat för kommunfullmäktige och kommunstyrelse samt kommunkation, näringsliv, säkerhet, övergripande miljöfrågor och HR/personal.

Kontaktuppgifter till chefer och strategiska funktioner hittar du nedan.

Ulf Bergh, tf kommundirektör
Ulf Bergh
Tf kommundirektör
Germund Jonsson
Ekonomichef

Katinka Palmgren
Kommunikationschef

Colin Lanflo, IT-chef Christer Wikström, Näringslivschef

Colin Lanflo
IT-chef

Christer Wikström
Näringslivschef
Helen Kavanagh Berglund
Hållbarhetschef

 

Kristofer Gisslén
Kristofer Gisslén
Kanslichef
Kimmo Stenroos
Upphandlingschef

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan