Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för följande verksamheter:

  • Gymnasieskola
  • Gymnasiesärskola
  • Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning
  • Kvalificerad Yrkesutbildning - Logistik
  • Svenskundervisning för invandrare, sfi
  • Särvux
  • Uppdragsutbildning
  • Arbetsmarknadsåtgärder
  • Bistånd enligt socialtjänstlagen
  • Integration

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan