Statistik

Sigtuna kommun fortsätter att växa enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Den 31 december 2015 var antalet invånare 44 786 personer. Det är en ökning med 701 personer jämfört med 2014.  

Under 2015 föddes 607 personer och 315 personer avled. Detta ger ett födelsöverskott på 292 invånare. Under året flyttade 4306 personer till kommunen och 3908 personer flyttade från kommunen, vilket ger ett flyttnetto på 398 personer.  Majoriteten av de flyttande kom från eller flyttade till andra delar av Stockholms län. Den totala befolkningsökningen var 701 personer (jämfört med 2015).     

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation