Befolkning

Den 31 december 2014 hade Sigtuna kommun 44 085 invånare. Detta är en ökning med 713 personer jämfört med tidigare år.


Befolkningsförändring 2002-2014

År (31/12) Folkmängd Antal Födelseöverskott

Flyttnings-
överskott
MKv  

2002 35 771 232 11 4
2003 36 028 213 42 6
2004 36 322 218 24 54
2005 36 711 226 74 95
2006 36 976 184 46 31
2007 37 793 216 290 300
2008 38 372 219 190 178
2009 39 219 286 281 281
2010 39 990 272 258 240
2011 41 329 306 543 481
2012 42 272 265 352 321
2013 43 372 343
2014 44 085 305

 

Invånare i Sigtuna kommun som är utrikes födda

Andel i % av de boende i Män Kvinnor Totalt
Sigtuna kommun 25 27 26
Riket 15 16 15
Siffrorna avser år 2012

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan