Ledamöter i brottsförebyggande rådet

Ledamöter

Lars Palmér, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen

Göran Langer, VD AB SigtunaHem

polisområdeschefer

Ida Texell, förbundsdirektör Attunda brandkår

Brandchef Märsta brandstation

Kommunpolis LPO Sollentuna

Kommunpolis LPO Arlanda

Leif Hildebrand, förvaltningschef barn- och ungdomsförvaltningen

Lena Ludvigsson, chef individ och familjeomsorgsförvaltningen

Kristina Gewers, förvaltningschef stadsbyggnadskontoret

Marie-Louise Khan-Tamakloe, förvaltningschef utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Katinka Palmgren, Kommunikationschef

Thomas Mileborn, säkerhetschef Sigtuna kommun

Marie Unander-Scharin, Prevention- och säkerhetssamordnare


 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan