Suomenkieliset yhteyshenkilöt

Voit ottaa yhteyttä kuntaan soittamalla suomenkieliselle yhteyshenkilölle. Alla olevasta luettelosta näet mitkä vastuualueet kullakin on. Voit myös esittää asiasi kirjallisesti suomeksi.

Kunnanjohtotoimisto, suomenkielen hallintoaluekunta

Helge Artell, projektipäällikkö, 08 591 262 47, helge.artell@sigtuna.se

Elin Pöllänen viransijainen projektipäällikkö 08 591 265 99 elin.pollanen@sigtuna.se

Maria Syväjärvi, hallinnollinen assistentti, 073 661 39 44, maria.syvajarvi@sigtuna.se
Marjaana Motin, hallinnollinen assistentti, 073 666 53 87 marjaana.motin@sigtuna.se

Kunnanjohtotoimisto

(kunnan julkisten asiakirjojen rekisteröinti ja käsittely, arkisto ja lailliset asiat, lautakuntien hallinta, lahjoitusrahastot, yleisten vaalien käsittely, esteettömyysasiat, uusruotsalaiset, vahtimestari och postinkäsittely)
Yhteyskeskus, virkaa toimittava johtaja Anne Kayani, 08-591 266 12, anne.kayani@sigtuna.se

Elinkeinokoordinaattori Anna-Maria Varpenius 08-591 260 55, anna-maria.varpenius@sigtuna.se

Kulttuuri- ja vapaa-ajan hallinto

(kirjastot, kulttuuri-, urheilu- vapaa-ajantoiminnat, museot, nuorisotilat)
Kulttuurisihteeri Sinikka Julin, 08-591 262 79, sinikka.julin@sigtuna.se          

( MIdgårdsbadet, Sigtuna fritidscenter) Uimahallien johtaja Tapani Röyttä 08 597 833 45 tapani.roytta@sigtuna.se

Koulutus- ja työmarkkinahallinto

(lukiokoulu, aikuisopinnot, kehitysvammaisten erityislukio, integraatio ja monikulttuurisuus ja työmarkkina-asiat)
Jarmo Repka, 08-597 830 54, jarmo.repka@sigtuna.se

(toimeentulotuki) Marica Löfman, 08-591 263 29, marica.lofman@sigtuna.se

Lasten ja nuorisohallinto

(esikoulu, peruskoulu, kehitysvammaisten erityiskoulu ja kulttuurikoulu)

Suomenkielinen esikoulu Granen 073 666 31 98 granen.FSK@sigtuna.se

Sosiaalihallinto

(Lasten-, nuorten-, perheasiat, väärinkäyttöongelmat, pakolaislasten vastaanotto)
Paula Wallenius, 08-591 267 60, paula.wallenius@sigtuna.se

Vanhustenhuolto ja kotipalvelu

Arhem suomenkielisen dementiaosaston yksikön johtaja Marjo Kantola 08 591 268 45 marjo.kantola@sigtuna.se

Sosiaalipsykiatria ja vammaishuolto

Kirsi Santamäki 08 591 26 486 kirsi.santamaki@sigtuna.se

Ympäristö- ja terveyshallinto

(ympäristöasiat ja elintarvikkeet)
Johan Stock, 08-591 262 33, johan.stock@sigtuna.se

Kaupunkisuunnitteluhallinto

(yksityis- ja ylisuunnittelut, rakennusilmoitukset ja -luvat, pysäköintiluvat vammaisille, asuntosopeutusavustus, kadut ja tiet, liikenneturvallisuus, vesi ja viemäriasiat, talousjätteet, metsä ja luonto, esikoulujen ja koulujen pihat)
Eija Österberg, 08-591 261 96, eija.osterberg@sigtuna.se

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation