Suomenkieliset yhteyshenkilöt

Voit ottaa yhteyttä kuntaan soittamalla suomenkieliselle yhteyshenkilölle. Alla olevasta luettelosta näet mitkä vastuualueet kullakin on. Voit myös esittää asiasi kirjallisesti suomeksi.

Kunnanjohtotoimisto, suomenkielen hallintoaluekunta

Helge Artell, projektipäällikkö, 08-591 262 47, helge.artell@sigtuna.se

Maria Syväjärvi, hallinnollinen assistentti, 073 661 39 44, maria.syvajarvi@sigtuna.se
Marjaana Motin, hallinnollinen assistentti, 073 666 53 87 marjaana.motin@sigtuna.se

Kunnanjohtotoimisto

(kunnan julkisten asiakirjojen rekisteröinti ja käsittely, arkisto ja lailliset asiat, lautakuntien hallinta, lahjoitusrahastot, yleisten vaalien käsittely, esteettömyysasiat, uusruotsalaiset, vahtimestari och postinkäsittely)
Anne Kayani, 08-591 266 12, anne.kayani@sigtuna.se

(asiat jotka koskevat uskottua miestä, edunvalvojaa) Anna-Maria Varpenius 08-591 260 55, anna-maria.varpenius@sigtuna.se

Kulttuuri- ja vapaa-ajan hallinto

(kirjastot, kulttuuri-, urheilu- vapaa-ajantoiminnat, museot, nuorisotilat)
Sinikka Julin, 08-591 262 79, sinikka.julin@sigtuna.se

Koulutus- ja työmarkkinahallinto

(lukiokoulu, aikuisopinnot, kehitysvammaisten erityislukio, integraatio ja monikulttuurisuus ja työmarkkina-asiat)
Jarmo Repka, 08-597 830 54, jarmo.repka@sigtuna.se

(toimeentulotuki) Marica Löfman, 08-591 263 29, marica.lofman@sigtuna.se

Lasten ja nuorisohallinto

(esikoulu, peruskoulu, kehitysvammaisten erityiskoulu ja kulttuurikoulu)

Suomenkielinen esikoulu Granen 073 666 31 98 granen.FSK@sigtuna.se

Sosiaalihallinto

(Lasten-, nuorten-, perheasiat, väärinkäyttöongelmat, pakolaislasten vastaanotto)
Paula Wallenius, 08-591 267 60, paula.wallenius@sigtuna.se

Vanhustenhuolto ja kotipalvelu

(Vanhustenhuollon viranomaisosaston ja toimintarajoitteisten huollon esimies)

Sirpa Kramsu, 08 591 263 50, sirpa.kramsu@sigtuna.se

Sosiaalipsykiatria ja vammaishuolto

Kirsi Santamäki 08 591 26 486 kirsi.santamaki@sigtuna.se

Ympäristö- ja terveyshallinto

(ympäristöasiat ja elintarvikkeet)
Johan Stock, 08-591 262 33, johan.stock@sigtuna.se

Kaupunkisuunnitteluhallinto

(yksityis- ja ylisuunnittelut, rakennusilmoitukset ja -luvat, pysäköintiluvat vammaisille, asuntosopeutusavustus, kadut ja tiet, liikenneturvallisuus, vesi ja viemäriasiat, talousjätteet, metsä ja luonto, esikoulujen ja koulujen pihat)
Eija Österberg, 08-591 261 96, eija.osterberg@sigtuna.se

Maten-yksikkö

(vastuu esi- ja peruskoulujen ruuan tuotannosta)
Anneli Laukka, 073-661 35 43, anneli.laukka@sigtuna.se

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation