Finsktalande kontaktpersoner

Finskt förvaltningsområde
Projektledare (delvis andra uppgifter) Helge Artell 08-591 262 47, helge.artell@sigtuna.se 

Vik. Projektledare Elin Pöllänen,08 591 265 99 elin.pollanen@sigtuna.se

Administrativ assistent Maria Syväjärvi 073 661 39 44  maria.syvajarvi@sigtuna.se

Administrativ ass. Marjaana Motin 073 666 53 87  marjaana.motin@sigtuna.se

Kontaktcenter, kommunledningskontoret, kansliet (registrering och hantering av kommunens allmänna handlingar, arkiv och juridiska frågor, nämndsadministration, donationsfonder, allmänna valen, tillgänglighetsfrågor, nysvenskar, vaktmästeri och posthantering)
Tf enhetschef Kontaktcenter Anne Kayani 08 591 266 12  anne.kayani@sigtuna.se

Kommunledningskontoret
Näringslivssamordnare Anna-Maria Varpenius 08591 260 55
anna-maria.varpenius@sigtuna.se

Kultur- och fritidsförvaltning (bibliotek, kultur, fritid, museum och fritidsgårdar, simhallar)
Bad- och simhallschef Tapani Röyttä 08 597 833 45 tapani.roytta@sigtuna.se

Chefssekreterare Sinikka Julin, 08 591 262 79 sinikka.julin@sigtuna.se

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltning (gymnasium, vuxenstudier, särgymnasium, integration, mångfald och arbetsmarknad)
Handläggare Jarmo Repka, 08 597 830 54 jarmo.repka@sigtuna.se

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltning (försörjningsstöd)
Gruppledare Marica Löfman, 08 591 263 29 marica.lofman@sigtuna.se

Barn- och ungdomsförvaltning (förskola, grundskola, grundsärskola och kulturskola)
Finsk förskoleavdelning Granen, 073 666 31 98 aspbacken.granen@edu.sigtuna.se

Utredare Ida Väisänen 08 591 266 19 ida.vaisanen@sigtuna.se

Socialförvaltning
Äldreomsorg och hemvård ( Enhetschef Arhem äldreboende och finska enheten för demenssjuka)
Enhetschef Marjo Kantola 08 591 268 45 marjo.kantola@sigtuna.se

Barn, ungdomar, familj, missbruk, ensamkommande flyktingbarn
Enhetschef Paula Wallenius 08 591 267 60 paula.wallenius@sigtuna.se

Handikappomsorg och socialpsykiatri
Enhetschef Kirsi Santamäki 08 591 26 486 kirsi.santamaki@sigtuna.se 

Biståndsenheten biståndsbedömare (Vakant)

Miljö- och hälsoskyddsförvaltning (miljö och livsmedel)
Förvaltningschef Johan Stock 08 591 262 33 johan.stock@sigtuna.se

Stadsbyggnadskontoret
Kartingenjör Eija Österberg 08 591 261 96  eija.osterberg@sigtuna.se

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Relaterade dokument