Finsktalande kontaktpersoner

Kommunledningskontoret, projektledare för finskspråkig förvaltningskommun
Projektledare (delvis andra uppgifter t o m 30.6) Helge Artell 08-591 262 47, helge.artell@sigtuna.se 

Vik. Projektledare Elin Pöllänen,08-591 265 99 elin.pollanen@sigtuna.se

Administrativ assistent Maria Syväjärvi 073 661 39 44  maria.syvajarvi@sigtuna.se

Administrativ ass. Marjaana Motin 073 666 53 87  marjaana.motin@sigtuna.se

Kommunledningskontoret, Kansliet (registrering och hantering av kommunens allmänna handlingar, arkiv och juridiska frågor, nämndsadministration, donationsfonder, allmänna valen, tillgänglighetsfrågor, nysvenskar, vaktmästeri och posthantering)
Projektledare Anne Kayani 08-591 266 12  anne.kayani@sigtuna.se

Kommunledningskontoret
Chefssekreterare Anna-Maria Varpenius 08-591 260 55
anna-maria.varpenius@sigtuna.se

Kultur- och fritidsförvaltning (bibliotek, kultur, fritid, museum och fritidsgårdar)
Chefssekreterare Sinikka Julin, 08-591 262 79 sinikka.julin@sigtuna.se

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltning (gymnasium, vuxenstudier, särgymnasium, integration, mångfald och arbetsmarknad)
Handläggare Jarmo Repka, 08-597 830 54 jarmo.repka@sigtuna.se

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltning (försörjningsstöd)
Gruppledare Marica Löfman, 08-591 263 29 marica.lofman@sigtuna.se

Barn- och ungdomsförvaltning (förskola, grundskola, grundsärskola och kulturskola)
Finsk förskoleavdelning Granen, 073 666 31 98 aspbacken.granen@edu.sigtuna.se

Utredare Ida Väisänen 08 591 266 19, ida.vaisanen@sigtuna.se

Socialförvaltning
Äldreomsorg och hemvård ( Enhetschef Arhem äldreboende och finska enheten för demenssjuka)
Enhetschef Marjo Kantola 08 591 268 45 marjo.kantola@sigtuna.se

Barn, ungdomar, familj, missbruk, ensamkommande flyktingbarn
Enhetschef Paula Wallenius 08-591 267 60, paula.wallenius@sigtuna.se

Missbruksgruppen Socialsekreterare Tapani Hautaniemi 08-591 263 09, tapani.hautaniemi@sigtuna.se

Handikappomsorg och socialpsykiatri
Enhetschef Kirsi Santamäki 08 591 26 486 kirsi.santamaki@sigtuna.se 

Biståndsenheten biståndsbedömare (Vakant)

Miljö- och hälsoskyddsförvaltning (miljö och livsmedel)
Förvaltningschef Johan Stock 08-591 262 33 johan.stock@sigtuna.se

Stadsbyggnadskontoret
Kartingenjör Eija Österberg 08-591 261 96  eija.osterberg@sigtuna.se

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Relaterade dokument