Jobba på Sigtuna kommun

Lediga tjänster i Sigtuna kommun
Tjänster via Offentliga jobb Sista ans. datum
Sommarvikarier till Omsorgen för funktionsnedsatta och Socialpsykiatri 2017-04-30
Sommarvikarier till Hemskogens Äldreboende 2017-04-30
Steningehöjdens skola söker lärare F-6 2017-04-30
Lärare till Tingvallaskolan 2017-04-30
Skolbibliotekarier med utvecklingsuppdrag 2017-04-30
Upphandlingsassistent - Vikariat 2017-04-30
Upphandlare - Vikariat 2017-04-30
Kock 2017-04-30
Sätunaskolan söker två fritidspedagoger! 2017-04-30
Sätunaskolan söker musiklärare 2017-04-30
Enhteschef Gatudrift 2017-04-30
vikarierande boendehandledare 2017-04-30
Slöjdlärare, textil, Ekillaskolan, årskurs 7-9 2017-04-30
Lärare i Svenska/Svenska som andraspråk åk 7-9 2017-04-30
Lärare i bleckblås, trumpet, och valthorn 2017-05-01
lärare gitarr/elgitarr 2017-05-01
Förvaltningschef till Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 2017-05-01
Socialpedagog eller beteendevetare, Galaxskolan 2017-05-01
S:ta Gertrud söker speciallärare 2017-05-02
S:ta Gertrud söker två slöjdlärare 2017-05-02
Programlagsledare/Juridiklärare som ger eleverna luft under vingarna 2017-05-05
Mentor som ger eleverna luft under vingarna! 2017-05-05
Parkeringsövervakare 2017-05-05
Vikariat Idrottslärare 2017-05-05
Studie- och yrkesvägledare 2017-05-06
Speciallärare till Eddaskolan F-3 2017-05-08
Fritidspedagog till Eddaskolan F-3 2017-05-08
S:ta Gertrud söker två fritidspedagoger 2017-05-10
Elevassistenter på grundsärskolan 2017-05-10
Timvikarier äldreomsorgen och omsorgen för funktionsnedsatta 2017-05-12
Rektor Ekillaskolan 2017-05-12
Timvikarie köksbiträde 2017-05-13
Lärare i engelska till Ekillaskolan 2017-05-13
Sätunaskolan söker förstelärare till åk 4-6 2017-05-14
Kartingenjör 2017-05-14
Sätunaskolan söker lärare till åk 1 ht 2017 2017-05-14
Samordnare Barnahus Norrort 2017-05-14
Elektriker för drift av gatubelysning 2017-05-14
Lärare F-3 Råbergsskolan 2017-05-15
Lärare i fritidshem/fritidspedagog till Tingvallaskolan 2017-05-15
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 2017-05-15
Lärare i musik år 7-9 2017-05-15
Projektledare exploatering 2017-05-16
Förskollärare till Odensala förskola 2017-05-19
Förskollärare sökes 2017-05-20
Undersköterska till demensenhet 2017-05-21
Enhetschef Boende äldreomsorg 2017-05-21
Verksamhetscontroller 2017-05-21
Fysioterapeut/ Sjukgymnast inom äldreomsorgen 2017-05-22
Undersköterska inom HSO 2017-05-22
Utbildningsledare till Lärvux (Särvux) i Märsta 2017-05-27
Synpunkter & felanmälan