Avgifter

Hemtjänstavgifter

 

Omvårdnadsavgift (maxtaxa)

2 013 kr/månad

Timpris upp till maxtaxa*

302 kr/beviljad timme

Trygghetslarm*

Makar/sammanboende*

Förlust av larmknapp

237 kr/månad

119 kr/månad och person

990 kr

Matdistribution utan efterrätt

56,50 kr/portion

Matdistribution med efterrätt

66,80 kr/portion

Egenvård *

Ledsagarservice över 6 h *

Avlösarservice över 12 h*

302 kr/ beviljad timme

 

Avgifter för dagverksamhet

Dagverksamhet kost

55 kr/dag

Dagverksamhet omvårdnad*

43 kr/dag

Resor till och från dagverksamhet

49 kr/resa, max 490 kr/månad

 

Avgifter korttidsplats

Korttidsplats kost

110 kr/dag, max 3 360 kr/månad

Korttidsplats omvårdnad*

69 kr/dygn

 

Avgifter i särskilt boende

Omvårdnadsavgift (maxtaxa)

2 013 kr/månad

Kost helpension

3 360 kr/månad

Hyra

Kan variera

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation