Barnahus Norrort

Barn som misstänks ha varit utsatta eller utsätts för brott behöver få hjälp och stöd av flera olika myndigheter. För att ge barnen ett mer rättssäkert och barnvänligt bemötande i samband med utredningen har fem norrortskommuner (Sigtuna, Upplands Väsby, Sollentuna, Upplands-Bro och Järfälla) tillsammans med Norrorts polismästardistrikt, Åklagarmyndigheten och Stockholms läns landsting beslutat att inrätta Barnahus Norrort.

Sigtuna kommun är huvudman för Barnahus Norrort som har sin bas i Sollentuna.

Vid Barnahus Norrort sker en samverkan med syfte att underlätta och förbättra situationen för barn som utsatts för allvarliga brott. Barnen ska erbjudas bästa möjliga omhändertagande. 

I Barnahus Norrort sätts barnens behov och rättigheter i centrum.

Socialtjänst, polis, åklagare, rättsmedicin, barnpsykiatri och barnmedicin är enligt lag skyldiga att samverka i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa.

Barnen ska inte behöva träffa olika myndighetspersoner på olika ställen. De ska inte i onödan utsättas för upprepade förhör, intervjuer och samtal med olika syften. Utredningarna ska vara anpassade till barnen.

Samtliga instanser finnas därför nu tillgängliga på en och samma plats, i Barnahus Norrorts lokaler i Sollentuna.

Genom en ökad samverkan kan även handläggningstider och för barnet påfrestande utredningsprocesser förkortas.

Målgruppen är barn och ungdomar upp till 18 år, med fokus på barn under 15 år som bor i de samverkande norrortskommunerna och som misstänks vara utsatta för allvarliga brott i nära relationer.

De brott som främst avses är misshandel (fysisk och psykisk), olaga hot, fridskränkning, sexualbrott samt hedersrelaterade brott.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar