Spädbarnsmassage

För er med bebisar (2 - 5 månader) startar vi regelbundet grupper med spädbarnsmassage. Vi träffas vid fyra tillfällen, måndag eftermiddag klockan 13:30 - 14:30 eller torsdag förmiddag klockan 9.30-10.30.

 
Babymassage är kärleksfull beröring av huden, kroppens största sinnesorgan.
Babymassage ger en upplevelse av kontakt, kommunikation, glädje och närhet.
Babymassage utvecklar och fördjupar samspelet föräldrar-barn.
Babymassage är en stund av avslappning och tillfredsställelse/närhet både för den som ger och den som får massage.

Fördelar för barnet
Spädbarnsmassage innebär stimulering av barnets alla sinnen, det är ögonkontakt, doft, närhet och småprat. Huden är kroppens största sinnesorgan och med dina händer förmedlar du kärlek, omsorg och trygghet och beröringssinnet stimuleras. Detta får barnet att känna sig älskat och tryggt, uppmärksammat och bekräftat. Ju mer kärlek, ömhet och beröring barnet får, desto bättre är förutsättningarna för utveckling och växande, både fysiskt och psykiskt. Den fysiska närheten mellan barn och föräldrar är grunden för välmående och viktig för barnets förmåga till närhet senare i livet.

Fördelar för föräldrarna
För föräldern innebär massagen både egen avslappning och en möjlighet att komma sitt barn nära på ett speciellt och naturligt sätt. Genom att vara känslomässigt lyhörd är massagen ett tillfälle att förstå, bemöta, respektera och besvara barnets kroppsspråk och signaler. Ett litet barn kan upplevas hjälplöst men kan tack vare sitt ordlösa språk tala om vad som behövs på många olika sätt och med massagens hjälp blir du som förälder mer lyhörd för detta språk. Detta skapar trygghet, säkerhet och självförtroende och har en positiv inverkan på samspel och närhet, i relationen förälder - barn. Anknytningen mellan dig och ditt barn stärks. Den viktigaste effekten av spädbarnsmassage är att den bidrar till att fördjupa kontakten med ditt barn.

Erfarenhetsutbyte och umgänge
För föräldrar finns det alltid behov av att träffa andra föräldrar med barn i olika åldrar, möjlighet att utbyta tankar, idéer och funderingar, speciellt som förstagångsförälder. Som flerbarnsförälder kan kursen och massagestunden hemma ge en möjlighet till att ägna den nya familjemedlemmen odelad uppmärksamhet. En viktig del av kursupplägget är just god tid för samtal och frågor,

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation