Föräldrar till barn med särskilda behov

Stödgruppen, finns för Dig, som är anhörig till barn och unga med ADHD, ADD, Tourettes syndrom, Aspergers syndrom, autistiska drag samt koncentrationsproblem, med eller utan diagnos.

 

Vad gör vi i gruppen:

Vi använder oss av föräldrastödsprogrammet ABC. Syftet är att främja barns utveckling genom att stärka relationen mellan föräldrar och barn. Under träffarna ges möjlighet att diskutera föräldraskap med andra föräldrar. Vi pratar bland annat om:

- hur du som förälder kan främja ditt barns självkänsla

-hur man kan arbeta för att stärka relationerna i familjen

-hur konflikter kan förebyggas

Gruppen är öppen så du kommer när du kan och har behov.

 Hösten 2017 träffas vi onsdagar;

   4 oktober, 1 november, 29 november  

Klockan 18:00 till 20:00

på Familjecentrum, Nymärsta kulle nr 2, i Märsta centrum

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation