Tryck knappen om du snabbt vill lämna sidan.

Lämna sidan

Familjevåld/Våld i nära relation

I de allra flesta fall av våld och hot i hemmet eller i andra nära relationer är det kvinnan/ flickan/barnet som är våldsutsatt.  

 

Texten nedan kommer att i första hand behandla det allra vanligast förekommande relationsvåldet, män som misshandlar kvinnor.

Våldets konsekvenser

Våld och övergrepp mot kvinnor och deras barn är ett stort folkhälso- och samhällsproblem som orsakar mycket lidande. Det belastar också samhällsbudgeten tungt. På Umeå Universitet har man nyligen räknat ut att ett enda fall av Kvinnofridskränkning, d v s upprepat våld mot en kvinna, kostar samhället runt 2.5 miljoner kronor.       

Våldets form

Fysiskt och psykiskt våld är oftast  vad man först tänker på i familjevåldssammanhang, men det finns fler typer av övergrepp. Se exempel via länken nedan.

Grader av våld

Hoten och våldet följer en glidande skala där båda parter vänjer sig undan för undan och tycker därför att "vi har väl det ganska normalt, och vi har det ju bra också", och så trappas våldet upp. En normaliseringprocess sker.

Barnen

Barn i våldsförhållanden blir alltid offer för våldet. Detta gäller även när de inte själva utsätts för det direkta våldet.

Dessa barn lever i en kaotisk krigszon där normalitet och trygghet saknas och där det inte finns plats för att tillgodose deras behov.   

Barnen är som alltid lojala mot båda sina föräldrar utåt, de bär skammen och familjehemligheten inom sig. Om de saknar goda vuxna i sin omgivning som uppmärksammar deras situation, t ex mor- och farföräldrar eller grannar, har de små möjligheter att själva växa upp till goda vuxna. De riskerar att få stora svårigheter i sina relationer framöver om de inte får hjälp att bearbeta och läka sina trauman.

Hur har du det i din relation?

Är du själv eller någon du känner utsatt för våld, hot eller övergrepp?  Klicka på länken nedan för att läsa mer om olika våldsformer.

Om du känner igen dig och utsätts för något av exemplen på övergrepp eller våld i din relation, är den inte OK. Det som beskrivs är inte något som man ska acceptera att utsättas för, och ska inte förekomma i en god relation. Och - kärlek ska inte göra ont. Läs mer om våldet 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation