Familjevåldsteam Nordväst (FVT)

Familjevåldsteam Nordväst (FVT) är ett samverkansprojekt mellan sju kommuner i nordvästra Stockholm som har i uppdrag att samordna insatser och verksamheter som rör våld i nära relationer. Kommunerna som ingår är: Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Upplands Väsby och Upplands-Bro.

Verksamheten är belägen i Sundbyberg och två metodutvecklare/behandlare är för närvarande anställda i projektet. Sedan 1 januari 2012 erbjuder Familjevåldsteam Nordväst behandling för personer som utövat våld i nära relation.
  

Med våld menar vi: "Varje handling som är riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något som man vill" (Per Isdal).

 
Detta kan ta sig uttryck genom:

  • Fysiskt våld
  • Psykiskt våld
  • Sexuellt våld/övergrepp/tvång
  • Materiella och/eller ekonomiska övergrepp

 

För mer information se länken till höger. Du kan också höra av dig på telefonnummer; 08-706 83 74 eller 706 83 76. 

Välkommen!

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation