Här kan du söka hjälp

Mottagningsenheten

Södergatan 19 C 1tr, Märsta läkarhus

tel 591 263 16

Måndag - torsdag 09.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag 9.00-12.00 och 13.00-15.00.

Barn som bevittnat våld behöver bearbeta sina upplevelser, vare sig händelserna är färska eller ligger en tid tillbaka.

Våldsutsatta i nära relation

Södergatan 19C 1tr, Märsta läkarhus

tel 591 263 16

Måndag - torsdag 09.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag 9.00-12.00 och 13.00-15.00.

Är du våldsutsatt så kan du vända dig till kommunens socialsekreterare för våld i nära relation. Hit kan du vända dig för att få råd kring din situation eller om du är i behov av hjälp/stöd. Du får vara anonym. Även du som är anhörig kan vända dig hit.

Familjevåldsteam Nordväst

Behandling för våldsutövare - fram till 171231

Telefon: 08-706 83 74 eller 08-706 83 76.

Läs mer här

  

Kvinnojouren i Sigtuna 

Box 3052,  195 03 MÄRSTA

Tel mån-fre kl 08.00-17.00

08-591 193 41

Tel em och kvällstid alla dagar (även lör och sön) kl 12.30-22.00

070-509 11 00 

E-post: info@kvinnojourensigtuna.se

Hemsida: www.kvinnojourensigtuna.se

När det behövs någon att prata med. Kvinnojouren har också platser för tillfälligt skyddat boende.

 

Origo - Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld

Tel: 08-508 25 120


e-post: origo@stockholm.se

Hemsida: www.origostockholm.se


Ungdomar som begränsas av hedersnormer är välkomna att själva kontakta Origo för stöd och rådgivning. de kan vara anonyma och samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen.
Tel: 020-25 30 00 

Brottsofferjouren norrort Järfälla-Sigtuna-Sollentuna- Upplands Bro-Upplands Väsby

Industrivägen 2
194 34 Upplands Väsby 

Tel: 08-591 272 00

e-post: BOJ norrort

Hemsida: BOJ Norrort

Erbjuder stödpersoner i såväl den akuta krisen som för hjälp o stöd under rättsprocessen, hjälp med försäkringsfrågor m.m.

 

Brottsofferjourens hjälptelefon

Tel: 0200-21 20 19

Erbjuder hjälp att hitta rätt kontaktvägar

 

Nationellt centrum för kvinnofrid

Akademiska Sjukhuset i Uppsala, ingång 95-96
751 85 UPPSALA

Jourtelefon: 020-50 50 50 (dygnet runt)

Hemsida: www.kvinnofridslinjen.se

 

Erbjuder råd och stöd akut dygnet runt; bl a stödsamtal, gruppsamtal, medicinsk hjälp, undersökning för rättsintyg. Rätt att vara anonym och  identiteten skyddas även under vårdtiden.

 

AKH, Alla Kvinnors Hus

Box: 4023
Postadress: 102 61 Stockholm

Tel exp: 08-644 09 25
Jourtel: 08–644 09 20

e-post: Kvinnor: kvinnojouren@allakvinnorshus.org

             Tjejer: tjejjouren@allakvinnorshus.org  

              Barn: barnjouren@allakvinnorshus.org

              Juristhjälp: juristjouren@allakvinnorshus.se

              Våldtagna kvinnor: teamet@allakvinnorshus.org  

Hemsida:  Alla Kvinnors Hus

Ideell organisation med såväl anställda som volontärer.
Erbjuder stöd och rådgivning. Telefonjour för kvinnor och flickor. Särskild telefonjour för döva. Speciellt riktad verksamhet med team för våldtagna. Har också juristjour som erbjuder rådgivning.
Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor med och utan barn samt gruppsamtal och enskild terapi.
Kvinnocafé och föreläsningar. Sprider information och kunskap.  

  

Systerjouren Somaya

Box 5041
163 05 SPÅNGA

Tel Kvinnojour: 08-760 96 11
Tel Tjejjour: 08-795 95 91

Hemsida: Systerjouren Somaya

Flerspråkig jourverksamhet med inriktning kulturkrockar och hedersrelaterade situationer. Erbjuder individuella samtal, gruppverksamhet samt skyddat boende för alla kategorier.

 

Terrafem

Box 170
186 23 Vallentuna

Tel: 0708-21 22 18

Hemsida: Terrafem

Driver en rikstäckande jourtelefon för kvinnor och flickor med utländsk härkomst.

 

Orient Hälsan

S:t Göransgatan 78, 1 tr
112 38 Stockholm

Tel: 08-653 53 51

Erbjuder stöd och hjäp till familjer med hedersproblematik.

 

Rädda Barnen

107 88 Stockholm

Tel: 08-698 90 00

e-post: RB barntelefon

Hemsida: Rädda Barnen

Barntelefon som erbjuder stöd och hjälp från vuxna.

 

RäddaBarnens telefon speciellt för flickor med hedersrelaterad problematik

 

Tel: 08-698 90 19

e-post: RB flicka hedersproblematik

Hemsida: Flicka nu

Stöd till flickor som lever i två kulturer och utsätts för hot eller påtryckningar. 

 

BRIS, Barnens Rätt i Samhället, region Mitt

Karlavägen 121
115 26 Stockholm

Tel: 08-598 888 10

Hemsida: BRIS

Erbjuder barn stöd från vuxna. Hemsidan ger information om det mesta som är svårt och tungt som problem hemma och i skolan, mobbing eller övergrepp och våld. Du kan också maila hit och får då svar inom 7 dagar.

  

BARNENS HJÄLPTELEFON

 

Tel: 077-150 50 50

Erbjuder råd och stöd.

 

Föreningen Mansjouren i Stockholms Län

Hornsgatan 135, 117 28 Stockholm

Tel: 08-30 30 20

e-post: info@mansjouren.se  

Hemsida: Mansjouren

Med män för män. Telefonjour. Enskilda samtal, parsamtal och grupper.

 

Stiftelsen Manscentrum

Götgatan 83 D 116 62 Stockholm

e-post: kriscentrum@manscentrum.se

 Hemsida: Manscentrum

För män i kris. Telefonjour och enskilda samtal. Gruppbehandling för våldsamma män.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan