Försörjningsstöd

Försörjningsstöd, eller socialbidrag, är ett behovsprövat bidrag som du kan ansöka om när du tillfälligt har hamnat i en svår ekonomisk situation. Om du inte har tillräckliga inkomster för att försörja dig och din familj, kan du ansöka om försörjningsstöd, det som tidigare hette socialbidrag.

Rätten till ekonomiskt bistånd  beslutas enligt Socialtjänstlagen med hänvisning till 4 kap 1§ Socialtjänstlagen (SOL).

Beslutet innebär alltid en individuell bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader, telefon och TV-avgifter med mera.

Biståndet söker du personligt via Försörjningsstödsenheten när du har prövat alla andra möjligheter att själv lösa din situation. Försörjningsstöd kan inte ges kravlöst och ska ses som en tillfällig ekonomisk hjälp. Om du hamnar i akut nödsituation utanför kontorstid kontakta socialjouren.

Vad ingår i försörjningstödet enligt riksnorm?

• mat
• kläder och skor
• lek och fritid
• hälsa och hygien
• förbrukningsvaror
• dagstidningar, telefon och TV-avgift

Övrigt försörjningsstöd som inte ingår i riksnorm

• boendekostnader
• hushållsel
• hemförsäkring
• arbetsresor
• a-kassa/fackföreningsavgift

Bistånd i övrigt, kostnader som kan ansökas vid behov

• läkarvård
• medicin
• akut tandvård
• glasögon
• begravning
• möbler/hemutrustning
• flytt

Försörjningsstöd omfattas av olika belopp som kallas normer. De beloppen  är olika  och beror på om man är ensamstående, har en barnfamilj eller har ett  par förhållande. Hur mycket du eller din familj får beror på hur mycket egna inkomster du eller ni har, utgifter, hushållets storlek och ålder på barnen

Försörjningsstödet baseras på den riksnorm som bestäms av regeringen varje år. Riksnormen är lika för alla kommuner i Sverige.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation