Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet..


Kommunstyrelsen ska särskilt:

 • bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av  fullmäktige
 • ha hand om den ekonomiska förvaltningen
 • verkställa fullmäktiges beslut
 • i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till styrelsen.

 

Viktiga ansvarsområden för kommunstyrelsen i Sigtuna är:

 • övergripande administration
 • kommunens ekonomiska förvaltning
 • bostadsförsörjning
 • tekniska frågor
 • fastighetsfrågor
 • informations- och näringslivsfrågor
 • utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor
 

Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott och en arbetsgivardelegation.

Kommunstyrelsens arbete styrs av ett reglemente - se bilagan till höger.


 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Relaterade dokument

Förtroendevalda i Sigtuna kommun