Sammanträdesdagar 2017 med ärendelistor

Här hittar du datum, ärendelistor, kallelser och bilagor inför sammanträde med Kommunstyrelsen. Sammanträdesdagar är oftast på måndagar och mötena hålls i kommunhuset, i Märsta i sammanträdesrum Skölden klockan 19.00.

 

Sammanträdesdagar 2017

 

23 Januari

20 februari

3 april

8 maj

12 juni

18 september

16 oktober

20 november

4 december

 

Sammanträden 2016

 

18 Januari 15 februari 29 mars 18 april 16 maj 13 juni 12 september 17 oktober 7 november 5 december

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Skip Navigation Links.
Collapse Handlingar till aktuellt sammanträdeHandlingar till aktuellt sammanträde
Expand Kompletterande handlingarKompletterande handlingar
Föredragningslista.pdf
Ärende 6 - Tilldelningsbeslut avseende antagande av entreprenör för ombyggnad av Sigtuna Fritidscenter.pdf
Ärende 5 - Information.pdf
Ärende 7 - Tilldelningsbeslut, upphandling av anläggningsentreprenad Steninge Slottsby etapp 1.2.pdf
Ärende 8 - Remiss angående förslag till fördjupad översiktsplan för Norra Vallentuna och Lindholmen.pdf
Ärende 9 - Köp- och exploateringsavtal tillhörande detaljplan för Kulturtorget.pdf
Ärende 10 - Förnyat planuppdrag för bostäder vid Magnegatan omfattande del av fastigheten Valsta 416 m fl i Sigtuna kommun, Stockholms län.pdf
Ärende 11 - Förnyat planuppdrag för bostäder vid Frejgatan omfattande del av fastigheten Valsta 3_18 i Märsta.pdf
Ärende 13 - Försäljning av del av fastigheten Sigtuna Märsta 155 och Märsta 2129, Voltgatan, Smala Sundet Industriella Fastigheter AB.pdf
Ärende 14 - Uppföljning av kommunstyrelsens internkontroll 2016.pdf
Ärende 15 - Kommunstyrelsens internkontrollplan 2017.pdf
Ärende 16 - Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2016.pdf
Ärende 17 - Inriktning för budgetarbete 2018.pdf
Ärende 18 - Årsredovisning 2016.pdf
Ärende 20 - Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare.pdf
Ärende 22 - Val av ombud och ersättare till bolagsstämmor 2017.pdf
Ärende 23 - Utredning om alternativ plankorsning norr om Märsta station.pdf
Ärende 24 - Remiss av samrådsunderlag angående planerad stamnätsförbindelse mellan Odensala och Överby.pdf
Ärende 25 - Remiss av rapport från Boverket om etableringshinder på bostadsmarknaden (2014_33).pdf
Ärende 26 - Handlingsplan mot våldsbejakande extremism.pdf
Ärende 27 - Redovisning av ej slutbehandlade medborgarförslag april 2017.pdf
Ärende 28 - Redovisning av ej slutbehandlade motioner april 2017.pdf
Ärende 29 - Nedläggning av kommunstyrelsens miljöutskott.pdf
Ärende 30 - Förlängning av förordnande av kommundirektören.pdf
Ärende 31 - Utökad parkeringsmöjlighet i Sigtuna stad – svar på motion från Mats Weibull (M).pdf
Ärende 32 - Inventering av parkeringsplatser i Sigtuna stad, dispenser från kommunens lokala trafikföreskrifter – svar på motion från Pär Engström (SfS).pdf
Ärende 33 - Utredning om kollektivtrafik i och till och från Sigtuna stad – svar på motion från Lars Björling (SfS).pdf
Ärende 34 - Kommunens trafikljus nattetid – svar på motion från Sören Sundh (SD).pdf
Ärende 35 - Officiellt kommunalt bruk av språk och symboler – svar på motion från (SD).pdf
Ärende 36 - Begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i tillgänglighetsrådet från Roger Uddmäre (L).pdf
Ärende 37 - Begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i kommundelsrådet i Valsta från Roger Uddmäre (L).pdf
Ärende 38 - Fyllnadsval av ledamot tillika vice ordförande i kommundelsrådet i Valsta av (MP).pdf
Ärende 39 - Fyllnadsval av ledamot i pensionärsrådet (KPR) av (S).pdf
Ärende 40 - Anmälan av ordförandebeslut.pdf
Ärende 41 - Delegeringsbeslut.pdf
Ärende 42 - Inkomna handlingar.pdf
Ärende 19 - Budgetuppföljning februari 2017.pdf
Ärende 21 - Svar på hemställan från Käppalaförbundet om godkännande av ändringar i förbundsordningen.pdf
Ärende 12 - Planuppdrag för bostäder och centrumverksamhet omfattande fastigheten Södertil 1169 samt del av Södertil 1178 i Sigtuna kommun, Stockholms län.pdf

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan