Sammanträdesdagar 2017 med ärendelistor

Här hittar du datum, ärendelistor, kallelser och bilagor inför sammanträde med Kommunstyrelsen. Sammanträdesdagar är oftast på måndagar och mötena hålls i kommunhuset, i Märsta i sammanträdesrum Skölden klockan 19.00.

 

Sammanträdesdagar 2017


23 Januari

20 februari

3 april

8 maj

12 juni

14 augusti - EXTRAINSATT

18 september

16 oktober

20 november

4 december

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Skip Navigation Links.
Collapse Handlingar till aktuellt sammanträdeHandlingar till aktuellt sammanträde
Expand Kallelsen i sin helhetKallelsen i sin helhet
Expand Kompletterande handlingarKompletterande handlingar
Föredragningslista.pdf
Ärende 6 - Planuppdrag för Sky City syd omfattande del av fastigheten Arlanda 3_1 i Sigtuna kommun, Stockholms län.pdf
Ärende 7 - Yttrande över samrådsförslag till översiktsplan för Vallentuna kommun.pdf
Ärende 10 - Ansökan om förlängd genomförandetid avseende detaljplan för Valsta centrumförnyelse omfattande fastighetsbeteckning Valsta 3_29.pdf
Ärende 13 - Utredning avseende bensinmack för båtar.pdf
Ärende 14 - Försäljning av del av fastigheten Märsta 15_5, Voltgatan, till JLRIRO Märsta AB.pdf
Ärende 15 - Yttrande över remiss av förslag om hur trängselskatten kan förändras i Stockholmsregionen.pdf
Ärende 16 - Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029.pdf
Ärende 17 - Yttrande över förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029.pdf
Ärende 19 - Tilldelningsbeslut avseende lönesystem.pdf
Ärende 20 - Dokumenthanteringsplan med processer för Komfast.pdf
Ärende 21 - Sammanträdesdagar 2018 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsens arbetsgivarutskott och kommunstyrelsen.pdf
Ärende 23 - Revidering av beloppsbilaga till ersättningsreglemente för förtroendevalda i Sigtuna kommun.pdf
Ärende 25 - Inkomna handlingar.pdf
Ärende 24 - Delegeringsbeslut.pdf
Ärende 5 - Planuppdrag för bostad omfattande fastigheten Södertil 1_157 i Sigtuna, Sigtuna kommun, Stockholms län.pdf
Ärende 9 - Planuppdrag för Valsta Vedugn och Kolgrill omfattande del av fastigheten Valsta 3_50 i Sigtuna kommun, Stockholms län.pdf
Ärende 11 - Planuppdrag för bostäder vid Lodjursvägen omfattande fastigheten Norrbacka 9_1 i Märsta i Sigtuna kommun.pdf
Ärende 12 - Planbesked för Haga-Kumla 1_26 m.fl. i Sigtuna kommun, Stockholms län.pdf

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan