Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för den dagliga omsorgen och lärande för ungefär 7 000 barn från 1 till 16 år. De flesta verksamheter erbjuds både i kommunal och enskild regi. För de barn som är under sex år finns förskola, öppen förskola och familjedaghem. Sexåringarna går i förskoleklasser knutna till förskola och/eller grundskola.

För grundskolebarnen finns också fritidshem, eftermiddagshem och fritidsgårdar. Alla barn i de åldrarna har tillgång till det Naturskolan och Kulturskolan har att erbjuda. Om barnet behöver särskola eller annat kvalificerat stöd, finns även det att tillgå i kommunen.

Nämndordförande

 

Pernilla Bergqvist, (L)

Ålder: 40 år

Politisk bakgrund:

Jag har suttit i barn- och ungdomsnämnden sedan 2008 och har även andra uppdrag, bland annat i kommunstyrelsen. På nationell nivå har jag varit en av Liberalernas EU-ambassadörer. Numera är jag också gruppledare för Liberalerna här i Sigtuna kommun. Jag jobbar även som politisk sekreterare/rådgivare vid landstinget i Uppsala län.

Hjärtefråga/detta kommer jag att driva: 

Min utgångspunkt är att ledarskap och duktiga lärare är den avgörande faktorn för att höja resultaten i skolan. Lärarna ska ägna sig åt undervisning och pedagogik, därför vill jag se över hur vi genom minskad administrativ börda kan ge våra lärare ökade möjligheter att ägna sig åt undervisning.

Vi ska ligga i framkant när det gäller möjligheter för lärare att vidareutveckla sina klassrumsfärdigheter genom kompetensutveckling och fördjupade studier. Ett ökat antal karriärtjänster, även inom förskolan, ska ge ökad kvalitet i Sigtuna kommuns skolor och locka till sig lärare som känner att det här är en kommun som satsar på lärarna på så sätt att vi erbjuder goda förutsättningar för lärare att växa i sin yrkesroll och vara med och utveckla verksamheten.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Förtroendevalda i Sigtuna kommun