Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att främja kultur- och fritidsverksamheten i kommunen. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den kommunala kultur- och fritidsverksamheten innefattande såväl verksamhet i egen regi som stöd till annan verksamhet i kommunen

Nämnden ska genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma föreningar, organisationer och kulturarbetare stimulera och stödja det arbete som dessa bedriver.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation