Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämndens uppgift är att pröva anmälningar och tillstånd samt utöva tillsyn enligt en mängd olika lagar, t ex miljöbalken, livsmedelslagen, djurskyddslagen, strålskyddslagen, smittskyddslagen och tobakslagen. I miljöbalken ingår miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, kemiska produkter, förorenad mark, områdesskydd, enskilt avlopp, avfall och producentansvar mm. Inom ramen för ovannämnda myndighetsarbete ingår även medverkan i kommunens fysiska planering och information och rådgivning till företag och verksamheter samt viss miljöövervakning.

Nämnden är remissorgan bland annat i frågor om fysisk planering och bygglov.

Inom nämndens ansvar ligger även medverkan i ekokommunarbetet, samt allmän intressebevakning avseende miljöområdet, speciellt kopplat till flygplatsfrågor.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Relaterade dokument