Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för det offentliga skolväsendet för gymnasieelever och vuxna inom kommunen. Det innebär att nämnden har hand om gymnasieskola, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, särskola för gymnasieungdomar och vuxna, svenskundervisning för invandrare, ungdomsuppföljning samt uppdragsutbildning. Nämnden strävar efter att kommuninvånarna ska ha stor frihet i sitt val av utbildningar, dels genom samarbete med närkommunerna, dels genom ett eget varierat utbud.

Nämnden ansvarar dessutom för försörjningsstödsfrågor enligt socialtjänstlagens kapitel 4. Detta skiljer sig från många andra kommuner där det finns en socialnämnd som har hand om försörjningsstödsfrågor. 

Nämnden fullgör också kommunens uppgifter som omfattas av lagen om mottagande av asylsökande, liksom integration, flyktingintroduktion och arbetsmarknadsfrågor.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation